Nieuws

28 januari 2021 – Bij veel werkgevers in de zorg is normaal geen sprake van thuiswerken. Door het coronavirus verandert dat deels; we ontvangen steeds meer vragen over vergoedingsmogelijkheden rond thuiswerken. Daarom lichten we hier van de werkkostenregeling de ‘vrijstellingen’ en ‘vrije ruimte’ uit.

De WKR (werkkostenregeling) biedt met name een aantal mogelijkheden om gebruik te maken van vrijstellingen of om via de zogenoemde ‘vrije ruimte’ zaken te vergoeden. De vrije ruimte is ook in 2021 verruimd tot 3% van de loonsom (tot € 400.000).

Indien uw vrije ruimte het toelaat, kunt u tot maximaal € 2.400 per medewerker per jaar onbelast vergoedingen verstrekken zonder dat de belastingdienst de gebruikelijkheid daarvan toetst.

Onbelast vergoeden of verstrekken
U kunt onder andere de volgende zaken onbelast vergoeden of verstrekken aan uw werknemer, op voorwaarde dat ze noodzakelijk zijn voor het vervullen van de betreffende functie:

  • inrichting van de thuiswerkplek (bijvoorbeeld: beeldscherm, bureaustoel of bureau)
  • laptop
  • mobiele telefoon
  • vergoeding voor internetabonnement (werkelijke kosten o.b.v. factuur)
  • vergoeding voor telefoonabonnement (werkelijke kosten o.b.v. factuur)

Extra energiekosten en bijvoorbeeld koffie/thee die thuis genuttigd wordt, vallen niet onder een vrijstelling en mogen alleen vergoed worden in de vrije ruimte. Als er geen vrije ruimte meer beschikbaar is, moet u 80% eindheffing betalen over het deel dat boven de vrije ruimte uitkomt.

Bron: https://www.vvaa.nl/voor-leden/nieuws/thuiswerkvergoeding